HTML

Tempfli József

Friss topikok

  • wape: Tisztelt Uram Véletlenül találtam ide. Nagyon rokonszenves az aktivizmusa, sok sikert kívánok. S... (2014.06.02. 11:02) Radnóti 2014
  • cskocsis: Csak támogatni tudom a kerítés bontást! A Szabolcs utcával kapcsolatban pedig márciusban az Önkor... (2014.05.12. 22:09) Három a magyar kerítés
  • hogymikvannak: Az az igazság, hogy nem csak a szigeten kellene a szemetet eltakarítani.... Kíváncsi leszek a jövő... (2013.04.26. 00:09) Föld Napja avagy szocialista szombat a Népszigeten

Címkék

Még egyszer a parkolásról

2013.04.21. 16:21 Kazángépész

Már egy hete él a XIII. kerületben a kiterjesztett parkolás. Kétszer is körbejártam a területet, kíváncsi voltam, hogy állnak a dolgok.

Az első benyomásaim nagyon kedvezőek. Mindenek előtt jóval kevesebb autó parkol az érintett területen, láthatóan visszavetette a P + R parkolást a fizetős zóna.

A közterület felügyelők úri módon jártak el, rengeteg autón láttam felhívást, hogy bár fizetős zónában parkol, és nincs parkolási engedélye, most még csak figyelmeztetik...

Több helyen – főleg a Honvédelmi Minisztérium előtt – lehetett látni olyan parkolást, amikor a munkahelyi parkolási engedéllyel parkoltak közterületen. Gondolom, nemsokára rendeződni fog, hogy ezek a parkolási engedélyek hol érvényesek és hol nem.

Néhány dologban azonban még hiányérzetem, sőt rossz érzésem maradt.

Így például, a Klapka szolgáltató ház mögött van egy udvarnyi terület, amely nem része a parkolási övezetnek. ennek valami rejtett oka lehet.

Valamiért kimaradtak a közösségi intézmények előtt a mozgáskorlátozott parkoló helyek kialakítása. Nem lett felfestve egyetlen rokkantkocsis hely sem a Déryné-közben a József Attila Színház nézői számára, sem pedig az önkormányzat által fenntartott idősek klubjai elé. Az új parkolási zóna területén fekszik az  Ezüstkor idősek klubja és a Reménysugár idősek klubja. A Reménysugár idősek klubjában ezen kívül ebédosztás is folyik, egy rakodási helyre is szükség van, ahova az ételszállító autó be tud állni. Nem lenne elegáns dolog, ha az önkormányzati ételszállító autónak folyamatosan fel kellene állni a járdára. Vajon a közterület felügyelő ilyenkor kit büntetne meg?

A Szabolcs utcai nappali melegedő előtt sincs semmilyen kijelölt parkolási hely, de ott jelenleg még igen kicsi a gépjármű forgalom, ezért ide fölösleges is.

Ez a mozgáskorlátozott parkolókról való elfelejtkezés nekem azért okozott rossz érzést, mert ugyanakkor az önkormányzat rengeteg pénzt költött az önkormányzati tulajdonban levő épületek akadálymentesítésére.

Felbukkant még egy ügy, a Vígszínház parkolása. Bár ez nem az új zóna területén van, de a színház parkolási szokásaira több utalás is történt, ezért egy kicsit körbejártam. Úgy tünik, hogy nincs jól kijelölve a közterület és a magánterület határa, és a Vígszínház dolgozói jelentősen beleparkolnak a közterületbe.

Az előző blogbejegyzésben egy kis hibát vétettem, a kerületben levő parkolási zónák számát illetően. A helyes és pontos szöveg a következő, a kerület honlapjáról idézem:

az éves várakozási hozzájárulás (parkolási matrica) területi érvényessége tekintetében a XIII. kerületben két parkolási zóna van, amelyeket az Árpád híd – Róbert Károly körút vonala választ el.”

§§§

Végül, de nem utolsó sorban:

Hosszantartó érdeklődés fűz a József Attila Színházhoz. Az ottani parkolási szokások átalakítása egy kicsit bonyolult. Idézném azt a levelezést, amelyet a számos érintettel folytattam. Ez két nyílt levél, és egy válaszlevél. A történet még nem ért véget, a nyílvánosság biztosan segít...

Az első nyílt levél:

 Kovács László úr

3. Évezred Kft

1094. Budapest, Mihalkovics u. 8/a

3. Évezred Műszaki Szolgáltató Kft

1214. Budapest, Vas Gereben u. 31.

Másolatot kap:

Csomós Miklós úr, Bagdy Gábor úr

Nemcsák Károly úr

Nagyné Varga Melinda úrasszony, dr. Kelemen Barna úr

Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal úr

Holopné Schramek Kornélia úrasszony, Borszéki Gyula úr, dr. Palatka Lívia úrasszony

Tisztelt Kovács László Közös Képviselő Úr!

A Fővárosi Földhivatal által kiadott Térképmásolat szerint a Budapest XIII. Váci u. 63-67, a Déryné utca 1-3, az Angyalföldi utca 40. és a Robert Károly körút 27-37. házszámú ingatlanok mind egy ingatlant jelölnek, melynek helyrajzi száma: 27817/1.

Ez az ingatlan a maga egészében egy társasház, mely tényt a mellékelt tulajdoni lap I. részének 1. bekezdése tartalmazza.

Ebben a társasházban (amely praktikusan két, szemmel látható részből, lakóépületből és a színházból áll, ) a színházi rész  - pinceszint, földszint, 1. emelet, 2. emelet -  a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képezi.

A Fővárosi Önkormányzat tulajdoni hányada az egész ingatlanon belül 5317/10000 arányt tesz ki, azaz a Fővárosi Önkormányzat mint tulajdonostárs, egymaga abszolút többségben van.

A társasház udvarán van egy kiépített parkoló, amely a Robert Károly körútról közelíthető meg. Ezt a parkolót jelenleg a lakástulajdonosok használják, akik együttesen is kisebb tulajdoni hányaddal rendelkeznek, mint a Fővárosi Önkormányzat. A Fővárosi Önkormányzat tulajdoni hányadát jogszerűen használó József Attila Színház a parkolót nem használja.

Mint Ön is tudja, a környék fizető parkolós övezetté alakult át, és ez a tény lényegesen megváltoztatja az eddigi parkolási gyakorlatot.

Ennek okán, a Fővárosi Önkormányzat, mint tulajdonosi többség érdekeire való tekintettel,  tisztelettel felkérem Önt a következő teendők elvégzésére:

  1. A meglevő parkolóban a gépjárművek részére a parkolási helyeket a vonatkozó szabványok szerint felfestetni szíveskedjen.
  2. A felfestett parkoló helyek közül – páros szám esetén a felét,  páratlan szám esetén a felét plusz 1-et – a József Attila Színház kizárólagos rendelkezésére bocsátani szíveskedjen.
  3. A parkolót elzáró sorompó kulcsából két sorozatot (ahány parkolóhely, annyiszor kettő kulcs ) a József Attila Színház igazgatója részére átadni szíveskedjen.
  4. Kérem, hogy a teendők elvégzése a fizetős parkolási övezet üzemszerű indításáig – várhatóan április 15. – kerüljön sor.
  5. A fentieken túl kérem, hogy a társasház meglevő három szeméttároló helyiségéhez hasonlóan egy negyediket építtetni szíveskedjen, a József Attila Színház által használt hulladéktároló edények napközbeni tárolására.

Budapest, 2013. március 26

Tisztelettel:

Tempfli József

 

Kovács úr válaszlevele, nem szkennelve, csak ide másolva:

Tisztelt Tempfli József úr!

A kézhez kapott 2013. 03.26-án kelt levelével kapcsolatosan érdeklődnék, hogy milyen minőségében, pozícióból írta levelét.

Továbbá a másolatot kapók pozíciója, levelezési címe sem került rögzítésre.

Válaszát várva:

Budapest, 2013. április 2.

Üdvözlettel:

Kovács László

3. Évezred Kft

Közös képviselet

A második nyílt levél:

Tisztelt Kovács László Közös képviselő Úr!

Köszönettel vettem válaszlevelét, amelyben érdeklődik az iránt, hogy én ki vagyok. Azon túl, hogy személyesen ismerjük egymást, ismét bemutatkozom: Tempfli József vagyok, az Az Ember,  Aki Szól.

Bemutatom Önnek a többieket is:

Az egyik társaság, a PARKOLÓSOK, a XIII. kerületiek.  A csapat tagjai: Holopné, Schramek Kornélia úrasszony, alpolgármester, felelős többek között a kulturáért.  Borszéki Gyula úr szintén alpolgármester, ő a kerület üzemeltetéséért felel, és egyben a közterület felügyelők felügyelője is. Dr. Palatka Lívia úrasszony pedig a Kerületi közszolgáltató Zrt vezérigazgatója, ő rakatta ki a parkoló órákat.

A másik csapat az 53 SZÁZALÉK. Nekik van 53 százalékuk abban a házban, amelynek Ön a közös képviselője.

Az 53 SZÁZALÉK csapat tagjai: Csomós Miklós főpolgármester helyettes úr, Bagdy Gábor főpolgármester helyettes úr. Mindkét úr a címét Tarlós István úr, Budapest főpolgármestere helyetteseként viseli.

Nemcsák Károly úr színházigazgató, őt talán ismeri is. Nagyné, Varga Melinda úrasszony a Fővárosi Önkormányzat Kulturális, Turisztikai és Sport Főosztályának vezetője, dr. Kelemen Barna úr, fővárosi főjegyző helyettes. Nagyunyomi -Sényi Gábor Antal úr pedig a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. vezérigazgatója.

Bizonyára észrevette, hogy április 15-től a József Attila Színház környéke, és ezen belül a Déryné-köz is fizető parkolós övezetté vált. Ez jelentősen megváltoztatja a helybeli viszonyokat.

A Parkolósok nagyon-nagyon sok pénzért mindenhova parkoló órákat helyeztek ki, és szigorú parancsba adták a parkoló őröknek és a közterület felügyelőknek, hogy a parkolásért mostantól fogva fizetni kell. (Kivéve a helyi rendeletben jogosultakat.) Határozott kívánság van arra nézve is, hogy az eddigi kukás-madzagos közterület foglalás azonnali hatállyal megszünjön, és a Déryné közben rend legyen.

Ugyanakkor a színház normális működéséhez parkolóhely kell. És ez a parkolóhely ott van az udvaron, amelyet az 53 SZÁZALÉKNAK 53 % arányában vissza kell adni.

Ismételten kérem, hogy a parkolóhelyeket a tulajdoni hányad arányában a a színház rendelkezésére bocsátani szíveskedjen. Az 53 SZÁZALÉK nem nézheti tétlenül, hogy a színház működése ellehetetlenüljön, és azt sem, hogy a színház kiszolgálása állandóan jogszabályba ütközzön.

Az is erős indulatokat váltana ki, ha színházba érkező, fellépő művészek valamelyikét a közterület felügyelők, vagy parkoló őrök megbüntetnék.

Ezeken a helyeken ma a lakók autói állnak. Tájékoztatom, hogy a kerületi parkolási rendelet szerint az állandó lakosoknak ingyenes a parkolás a parkolási zónában, bár azt elismerem, hogy a környék iránt igen nagy az igény, és ezért az nem valószínű, hogy a jövőben a lakás látótávolságában parkolhassanak.

Ez a közös képviselő munkájának egyik szépsége. Egymásnak ellentmondó érdekek között kell lavíroznia, de az 53 SZÁZALÉK az mégiscsak 53 százalék, nem megváltoztatható többség. Ha még ehhez azt is hozzávesszük, hogy a XIII. kerületi önkormányzatnak is van néhány százaléknyi tulajdoni hányada a társasházban, akkor nem kétséges, hogy az ügy eldölt.

Budapest, 2012. április 16.

Tisztelettel:

Tempfli József

Szólj hozzá!

A bejegyzés trackback címe:

https://tempflijozsef.blog.hu/api/trackback/id/tr145237723

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.